Kontakt

Hovgaard Rideklub
Oluf Rings Vej 18
5881 Skårup
info@hovgaardrideklub.dk

Bestyrelsen:
Formand: Stine Lasthein , formand@hovgaardrideklub.dk
Næstformand: Pia Anderskov, naestformand@hovgaardrideklub.dk
Sekretær: Marianne Banke, sekretaer@hovgaardrideklub.dk
Repræsentant: Ann Magill, bestyrrelse@hovgaardrideklub.dk
Repræsentant: Flemming Foli, 61 99 50 24

Faktureringer vedr. opstaldning, undervisning på hold, medlemskontingent m.m
Else Rohmann, 29 61 51 99, info@hovgaardrideklub.dk

Spørgsmål vedr. undervisning i elevskole, opstaldning, undervisning egen hest eller til stedet:
Dorthe Rohmann, 20 47 47 75, topponyer@gmail.com