Klubben

Hovgaard Rideklub er en rideklub hvor vores mål er, at det skal være sjovt, hyggeligt og lærerigt at være medlem for både børn, unge og voksne. For at dette skal lykkedes afholder vi jævnligt kurser for klubbens medlemmer, for at fremme forståelsen for heste og ridning

Vi gør også meget for at udvikle det sociale sammenhold blandt elevryttere såvel som privatryttere, her kan bl.a. nævnes juleafslutning, ridelejr, sommerfester, arbejdsdage, osv.

For at tilgodese både bredden og eliten på Hovgaard rideklub, afholdes der hvert år 4 elevstævner, samt klub- og landsstævner.

Hovgaard Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund – under Distrikt 7, hvorfor klubben og  alle dens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Hovgaard rideklub er pr. 1 januar 2018 startet Certificerings processen for at rideklubben kan blåstemples. Læs mere om det her.

Alle, som deltager i undervisningen, har hest opstaldet eller benytter staldens faciliteter, skal være aktivt medlem af Hovgaard Rideklub, og der gøres opmærksom på, at der er 1 mdr. opsigelse og at evt. billeder taget på Hovgaard Rideklub kan blive brugt på vores hjemmesiden eller Facebook side.

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen i vores klub.