Klubben

Hovgaard Rideklub er en rideklub hvor vores mål er, at det skal være sjovt, hyggeligt og lærerigt at være medlem for både børn, unge og voksne. For at dette skal lykkedes afholder vi jævnligt kurser for klubbens medlemmer, for at fremme forståelsen for heste og ridning.

Disse kurser er bl.a. hestens røgt og pleje, da det er vigtigt for, at vores heste har det godt, så de er optimale for eleverne at ride på.

Klar – parat – stævnestart, hvor vi i fællesskab finder ud af, hvordan hesten skal se ud til stævner og hvordan man lærer et dressurprogram eller en bane i springning.

Vi gør også meget for at udvikle det sociale sammenhold blandt elevrytter såvel som privatryttere, her kan bl.a. nævnes juleafslutning, ridelejr, sommerfester, arbejdsdage, osv.

For at tilgodese både bredden og eliten på Hovgaard rideklub, afholdes der hvert år 4 elevstævner, samt klub og landsstævner.

Vi er en masse frivillige, som giver en eller flere hænder med for at få det hele til at fungere.

Ønsker du at blive medlem af Hovgaard Rideklub, kan du indmelde dig her.

Vi anbefaler at læse vores Ordens- og sikkerhedsregler

Hovgaard Rideklub er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idræts Forbund – under Distrikt 7, hvorfor klubben og  alle dens medlemmer er forpligtede til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

Hovgaard rideklub er pr. 1 januar 2018 startet Certificerings processen for at rideklubben kan blåstemples. Læs mere om det her.

Alle, som deltager i undervisningen, har hest opstaldet eller benytter staldens faciliteter, skal være aktivt medlem af Hovgaard Rideklub, og der gøres opmærksom på, at der er 1 mdr. opsigelse og at evt. billeder taget på Hovgaard Rideklub kan blive brugt på vores hjemmesiden eller Facebook side.

Vi glæder os til at byde dig og din familie velkommen i vores klub.