Generalforsamling Hovgaard Rideklub

Generalforsamling Hovgaard Rideklub
Afholdes den 27.02.2024 kl 19:00
i Pensionisthuset i Skaarup, Stationsvej 10, 5881 Skaarup
Dagsorden.
· Valg af dirigent
· Bestyrelsen aflægger beretning
· Det reviderede regnskab forlægges til godkendelse
· Fastsættelse af kontingent
· Behandling af indkomne forslag
· Valg af formand
· Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
· Valg af suppleanter til bestyrelsen
· Valg af juniorrepræsentant og juniorsuppleant
· Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
· Eventuelt