HOV har brug for hjælpere, når der afholdes stævner. Mange af de ting, man kan hjælpe med, kræver intet kendskab til heste eller til stævner, så alle har mulighed for at give en hjælpende hånd – Du vil hurtigt finde ud af, at det faktisk er rigtigt sjovt og hyggeligt at være hjælper.

Før stævnet
Klargøring af materialer, som skal bruges under stævnet. Ukrudt fjernes fra dressurbanerne, svællerne fejes. Dressurhegn skal vaskes/males og flyttesog rettes ind, skilte sættes op, ridehallen, baner pyntes evt. med blomster og plante blomster i krukker eller lignende. Der skal males og der skal gøres rent i dommerhuse, sekretariat, speakerhytte, stalde, ridehallen, toilet og der skal slås græs osv.

Sekretariat
Sekretariatet åbner en time før første start og er åbent under hele stævnet. I sekretariatet ordnes alt det administrative i forbindelse med
stævnet, fx betalinger, klargøring af og ændringer i startli-ster,
dommerlister, eventuel salg af stævnenumre, uddeling af præmier,
indtastning af resultater osv. Et velfungerende sekretariat er
vigtigt for et velfungerende stævne.

Kritikløbere
Kritikløberne hjælper sekretariatet, og de sørger for hurtig opdatering af
stævneresultater. Når en rytter har redet et
dressurprogram, henter kritikløberen kritikken hos dommeren og
bringer den op i sekretariatet, hvor resultaterne regnes ud.
Kritikløberne kan også blive bedt om andre småærinder. Der kræves
ingen forudsætninger, og derfor er det oftest børnene, som er
kritikløbere.

Dressursammentælling
Når kritikløberne kommer med kritikkerne fra dommerne, skal pointene
tælles sammen. Det er vigtigt at man er omhyggelig, så resultatet
bliver korrekt.

Speaker
Speakere bruges under dressurstævnerne. Speakeren kalder de startende ind på banen i startrækkefølgen og læser resultaterne op for klasserne. Speakeren kan også give meddelelser fra fx sekretariatet.

Skrivere
Der bruges skrivere og taster til dressurklasserne. Skriveren
er dommerens sekretær, som skal sørge for at holde styr på
papirerne (oversigtsblade over startende ekvipager og kritikker).
Skriveren skal notere de karakterer og kommentarer, som dommeren
giver for de enkelte øvelser. Der skal skrives tydeligt, og det kan
gå hurtigt, man skal gerne være hurtig til at skrive. Det er
lettest at skrive i de små klasser og det kræver lidt øvelse.

Tastere
Taster indtaster karakteren som dommeren giver for de enkelte øvelser i et progam på en pc, det kan gå hurtigt, men kan udføres med lidt kendskab
til brug af pc.

Cafeteriet
Cafeteriet åbner en time før stævnets start og er åbent under hele stævnet.
Inden stævnet skal der købes ind og klargøres. Til stævnerne
skal der sættes borde og stole op. Under stævnet skal maden
forberedes og der skal ekspederes. Der skal naturligvis også ryddes
op efter stævnet.

Efter stævnet
Banerne skal tages ned, pynt skal fjernes, og der er generel oprydning alle
steder.

Vi opfordrer alle medlemmer og deres familie til at hjælpe med et eller flere af punkterne under stævnerne – når opgaverne løftes i fællesskab, bliver det både sjovere, lettere og hyggeligere. Før et stævner bliver der på Hovgaard rideklub facebook gruppe slået et opslag op og det er vigtigt at I skriver jer på, da der er brug for jer.